Gestió empresarial

Empresa de gestió empresarial accessible i propera

EKILIBRIUM GESTIÓ EMPRESARIAL

Gestió Empresarial, Estratègica i Operacional, accessible i propera, on per entendre les necessitats del client prevalen la personalització i proximitat com a forma de fer i d’entendre el negoci.

Ens dirigim a tota mena d’empreses, petites, mitjanes i grans, amb un enfocament predominant, però no excloent, al sector financer, que desitgin desenvolupar nous serveis o optimitzar-ne de vigents, redefinint processos i millorant-ne l’eficiència.

També col·laborem amb aquelles empreses que necessiten ajuda en la recerca de noves línies estratègiques de desenvolupament de negoci que els permetin créixer de forma sostenible.

Més enllà dels serveis propis, proposem, quan es considera oportú, noves eines o serveis de tercers que ajudin a incrementar el rendiment de la societat, tot acompanyant als clients en els processos d’implementació proposats, facilitant-ne la transició amb una adequada i acurada gestió del canvi.

Així mateix, oferim el servei d’oficina de projectes quan es considera necessari externalitzar el procés per tal que aquest sigui independent i asèptic.

Comptem amb socis tecnològics que faciliten les adaptacions tècniques quan aquestes són necessàries.

VISIÓ

A Ekilibrium volem ser un referent del sector, un referent que té la personalització del servei i l’experiència del client com a leitmotiv.

MISSIÓ

Oferir un acompanyament en el desenvolupament de projectes estratègics i de transformació tant personals com empresarials

VALORS

Honestedat i transparència

Ens expressem amb coherència i sinceritat, essent conseqüents amb allò que pensem. La nostra ètica ens obliga a ser comunicatius i clars amb els clients amb tot allò que afecta els seus interessos.

Responsabilitat

Ens comprometem amb els nostres clients i actuem de forma correcta i fidel envers ells.

Confiança

L’acompliment d’objectius i la transparència ens faciliten l’apropament al client generant un sentiment de seguretat i confiança.

QUÈ OFERIM?

 • Servei personalitzat i de proximitat.
 • Experiència i professionalitat.
 • Treball acurat i d’acord amb la sol·licitud del client.
 • Anàlisi de processos.
 • Propostes de valor.
 • Recerca dels millors partners quan és necessari.
 • Seguiment de projectes – PMO.
 • Gestió del canvi.

Treballem per projecte

 • Fem reunions amb el client per definir exactament l’abast del projecte.
 • Preparem una proposta ajustada a les necessitats.
 • Elaborem una anàlisi prèvia de l’estat de situació.
 • Realitzem una proposta de valor d’acord amb l’anàlisi de situació.
 • Opcionalment, podem portar a terme la proposta de valor i fer la gestió del canvi.

Externalització de serveis

 • Oferim la possibilitat de dur a terme tasques específiques via subcontracte de serveis.
 • Externalitzem serveis sencers.
 • Preparem reunions per entendre les necessitats.
 • Fomentem la formació i un traspàs adequat del coneixement, tant en l’entrada com en la sortida.
 • Fem un seguiment constant de les tasques desenvolupades.
 • Sol·licitem periòdicament reunions de seguiment per avaluar l’acompliment de les tasques i millorar-ne el servei si s’escau.
 • Cerquem i incorporem perfils adequats per cada necessitat.